متن آهنگ پدرامو ای وای

 

دل من با دل تو حال من به حال تو به هم وصله شاید تو ندونی

میریزه دلم چیکه چیکه قلبم میشه تیکه تیکه

اگه راه نیای بهم بگی نمیمونی

ای وای چه چشمایی داری بزنم به تخته

ای وای نخواستنت خدایی خیلی سخته

ای وای چه چشمایی داری بزنم به تخته

ای وای نخواستنت خدایی خیلی سخته

انقد که خوبی توو کار خدا آخ که میمونم والا

والا والا آخه عشقمی والا

سر به زیر و قرص ماهی بگو عشقمی یالا

یالا یالا بگو عشقمی یالا

ای وای چه چشمایی داری بزنم به تخته

ای وای نخواستنت خدایی خیلی سخته

ای وای چه چشمایی داری بزنم به تخته

ای وای نخواستنت خدایی خیلی سخته

ای وای چه چشمایی داری بزنم به تخته

ای وای نخواستنت خدایی خیلی سخته

ای وای چه چشمایی داری بزنم به تخته

ای وای نخواستنت خدایی خیلی سخته