متن نوحه بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا

 

بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا اگه تو بری تو این غریبی

دل به کی ببنده بابا ای ماهی غرق خونم ای باغ گل خزونم

پاشو که منم مثه تو نیمه جونم بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا

اگه تو بری تو این غریبی دل به کی ببنده بابا

پاشو بریم که سکینه بی قراره چجوری برت گردونم ای پاره پاره

از من مگه دل بریدی حال پدر و ندیدی کشتی منو بس که رو خاک پا کشیدی

تازه جوون بابا دردت به جون بابا حالا دیگه کی بشه عصای دست غرق خون بابا

پاهام دیگه نای برگشتن نداره چجوری برت گردونم ای پاره پاره

بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا بالای سرت میشینم جون کندنتو میبینیم

آتیشه به جای دل تو عمقه سینم رفتی همه امیدم رفتی یله رشیدم

حاله دلمو باید بپرسی از محاسنه سفیدم غمت داره جونم و بر لب میاره

چجوری برت گردونم ای پاره پاره بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا