متن آهنگ آذین بردیا بال و پر

 

چی شد یهو قلب تو جا زد یهو دیدم پشت سرم نیستی

گفتی بپر منم پرید پس بگو

چرا دیگه بال و پرم نیستی

بعد تو من عاشق نمیشم یه جا کز میکنم توو لاک خودم

خدا میدونه بعد چشمات

چیا میاد به سر دلم

میخوام حک کنم چشاتو رو تنم تا بدونن همه چی کردی با دلم

بازم اما تورو دست داره دلم

دوست داره دلم دوست داره دلم

میخوام حک کنم چشاتو رو تنم تا بدونن همه چی کردی با دلم

بازم اما تورو دست داره دلم

دوست داره دلم دوست داره دلم

تا فهمیدی که دوست دارم از اونجا شروع شد مشکلم

با دلم وارد جنگ شدی

دیگه نگات مثه قبل نبود

ازم گرفتی خودتو چه زود اینا سهم دل عاشق من که نبود

میخوام حک کنم چشاتو رو تنم

تا بدونن همه چی کردی با دلم

بازم اما تورو دست داره دلم دوست داره دلم دوست داره دلم

میخوام حک کنم چشاتو رو تنم

تا بدونن همه چی کردی با دلم

بازم اما تورو دست داره دلم دوست داره دلم دوست داره دلم