متن آهنگ ایوان بند بانوی من

 

اونکه قلبش مثه من واسه تو عاشقه اونکه بی خوابه بی هوشه بی حواسه عاشقه

مثه من تورو به حد مرگ خواسته عاشقه اونکه قلبش توی سینه پای کوبی میکنه

سردته هوای دستاش جنوبی میکنه اونکه هر چی بد بشی باز به تو خوبی میکنه

اونکه مثه من چشاتو میپرسته عاشقه حال تو تشخیص میده چشم بسته عاشقه

هر کی دید دلش از صد جا شکسته عاشقه عاشقه هر کی اصا نمیدونه چه مرگشه

هر کی مثه من برای تو دلش پر میکشه من که عاشقم بذار هر چی میخواد بشه بشه

بانوی من شاه دلو ببر که وقتشه به آغوشت که پایتختشه بی تو هر کاری سختشه

بانوی من منم همون که بد هواییته مات چشمای کهرباییته دلم دلم هواییته

من برای عشق غیر از تو به کی رو میزنم اون چشای شاه کش بخواد زانو میزنم

اگه لازم شه سرت دست به جادو میزنم

بچه بازی نیست بچه عشقه بازی در نیار قول تو دادم به قلبم چند ساله آزگار

عاشقه هر کی شبیه منه انقد بیقرار

بانوی من شاه دلو ببر که وقتشه به آغوشت که پایتختشه بی تو هر کاری سختشه

بانوی من منم همون که بد هواییته مات چشمای کهرباییته دلم دلم هواییته