باید از عشق نگاه تو شهرو بهم بریزم یه تنه

باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه

اینو به کل دنیا میگم عشقتو سهم منه

میخوام غزل بسازم ازت هر جایی ورد زبونا بشه

میخوام که عشق توو دلمون قصه ی مردم دنیا بشه

باید که از علاقه ی ما بدجوری غوغا بشه