متن آهنگ تیسا با توام

 

جمع باشه جمعمون کم باشه غممون

توو عمق هر شبمون ردپای خداست

هر آرزویی به دل داشته باشم الان

هم برای خودم هم برای همسایه هاست

عاشق با یارش پرنده با بالش یلدا و فالش

خونه با مادر تو گرمای قلبت ظهر مرداده

بهار و آوردی به سرمای آذر

فرداهام با توام صد تا یلداهام با توام

شادیا به کنار توی دردام با توام

فرداهام با توام صد تا یلداهام با توام

شادیا به کنار توی دردام با توام

شاد باشه تنمون حتی دشمنمون

با بساط خوشی همسفر شدیم توی راه

آرزوهای بد جریمه داره گلم پس

عاشق با یارش پرنده با بالش یلدا و فالش

خونه با مادر تو گرمای قلبت ظهر مرداده

بهار و آوردی به سرمای آذر

فرداهام با توام صد تا یلداهام با توام

شادیا به کنار توی دردام با توام

فرداهام با توام صد تا یلداهام با توام

شادیا به کنار توی دردام با توام