متن آهنگ ولی من با تو بد نمیشم

 

♪ گل میخرم واست پر پر کن عشقم حال منو امشب بد تر کن عشقم ♫

♪ ولی من با تو بد نمیشم سر راه تو سد نمیشم ♫

♪ دوریتو که بلد نمیشم با تو میمونم ♫

♪ گلی لج نکنی جون من اسمته ته فنجون من ♫

♪ میشی عمری تو مهمون من با تو میمونم ♫

♪ حرف اول اسمته گردن من تا ابد ♫

♪ تو رو میبینمت ضربان دلم میره بالای صد ♫

♪ دفعه اولی که تو رو دیدمت این دله زد یه دفعه رو همه خط ♫

♪ حرف اول اسمته گردن من تا ابد ♫

♪ تو رو میبینمت ضربان دلم میره بالای صد ♫

♪ دفعه اولی که تو رو دیدمت این دله زد یه دفعه رو همه خط ♫

♪ منو تو یه شب و جنگل و بارون آتیش بگیره لباسامون ♫

♪ آخ اگه پایه باشیم ما دوتامون چی میشه که بشه ♫

♪ گلی لج نکنی جون من اسمته ته فنجون من ♫

♪ میشی عمری تو مهمون من با تو میمونم ♫

♪ حرف اول اسمته گردن من تا ابد ♫

♪ حرف اول اسمته گردن من تا ابد ♫

♪ تو رو میبینمت ضربان دلم میره بالای صد ♫

♪ دفعه اولی که تو رو دیدمت این دله زد یه دفعه رو همه خط ♫

♪ حرف اول اسمته گردن من تا ابد ♫

♪ تو رو میبینمت ضربان دلم میره بالای صد ♫

♪ دفعه اولی که تو رو دیدمت این دله زد یه دفعه رو همه خط ♫