متن آهنگ علی هورام با کیفیت

 

کی میتونه با کیفیت تر از چشمات

کی میتونه با کیفیت تر از چشمات

کی میتونه با کیفیت تر از چشمات منو ببینه و بهم لبخند بزنه

یه ذره بیشتر بمون کنارم اگه میشه بذا نگات کنم

منم چشام برق بزنه

میگذره روزای دلواپسی میگذره نبینم تو زدی حرف با کسی

پیپره همه هوش و حواش از سرم

تو یکی واسه قلبم بسی

میگذره روزای دلواپسی میگذره نبینم تو زدی حرف با کسی

پیپره همه هوش و حواش از سرم

تو یکی واسه قلبم بسی