متن آهنگ دایان ببینمت

 

نرو شکستو یاد من نده مگه نمیبینی حالم واقعا بده

پیشت بودم حالت بد بود چرا

نمیمونی الان حال من بده

میخواستم ولی زوری نمیشد کاش هیچ وقت اینجوری نمیشد

اگه این همه خاطره نبود

کلش الان درد دوری نمیشد

کاش میشد مال من بودی دلم تنگه واسه با تو خندیدن

با اینکه باهام بد شدی

دلم تنگته هنوزم میگم

دلخوشیم دیدن تو بود نیستی میکنم پیرهن تو بو

زیر نور ماه تا صبح حرف زدن

منو تو باز دیدن طلوع

اون روزای خوب بین ما تموم شد و رفت عشق ما دیگه برنمیگرده

خوب بذار بهت نگاه کنم شاید

دیگه فرصت نشه که دیگه ببینمت

ببینمت ببینمت ببینمت ببینمت

ساعت میگه بهم ثانیه ها میرن تو هم شدی مثه ثانیه ها بیرحم

من وایستادم و ثانیه ها میرن غرق

عشق و تنفرم نمیخوام وقتم تلف کنم

کاش تو هم بودی امسال تولدم  

اون روزای خوب بین ما تموم شد و رفت عشق ما دیگه برنمیگرده

خوب بذار بهت نگاه کنم شاید

دیگه فرصت نشه که دیگه ببینمت

ببینمت ببینمت ببینمت ببینمت