متن اهنگ ببین میمیرم براتا امید عقابی

 

 

ببین میمیرم براتا

تو گوشمه همش صداتا

مث عشق تو کتابا

نشه دلت منو نخوادا

ببین میمیرم براتا

تو گوشمه همش صداتا

مث عشق تو کتابا

نشه دلت منو نخوادا