تو بخندی دیگه حله از ته قلبت منو تو یه طرف یه طرف دیگه باشن همه

بهت دلم قرصه اسم این حسه عشقه هر کی که بپرسه

تو کارات میبره آدمو یه جای دور از زمین چی بگم از خوبیات دورت بگردم همین

انقده خوش حسی تو نداره دنیا مثل تو عشقی تو آره عشقی تو

یه چیزی میخوام ازت جون من نه نیار امشبو دل بدیم به بارون حیفه که بند بیاد

با تو یه جور دیگم اصا یه آدم دیگم توی یه عالم دیگه ام

کاره عشقه آخ چه خوبه که شدم محو همون یه بار نگاهت

کاره عشقه که نمیره دل من جز تو دیگه جایی حواسش