متن آهنگ راغب و حمید هیراد بخند

 

گذشته ها گذشته همین الانو

عشقه نباش به فکر فردا

که دست سرنوشته قصه ی

زندگی رو خود خدا نوشته

کوتاهه عمر آدم میگذره فقط

دو روزه دنیا یک روز شب گذشته

دقیقه های رفته هیچ موقع برنگشته

بخند همیشه خوش باش بی عذر و بی بهونه

بذار تموم دنیا بهت بگن دیوونه

از آدما فقط یه خاطره جا میمونه

بخند همیشه خوش باش

بی عذر و بی بهونه

بذار تموم دنیا بهت بگن دیوونه

از آدما فقط یه خاطره جا میمونه

به خودت بیا نکنه لج کنیا نکنه

خسته شیا با خودت بد بشیا

بذار تموم دنیا بهت بگن دیوونه

از آدما فقط یه خاطره جا میمونه

بخند همیشه خوش باش

بی عذر و بی بهونه

بذار تموم دنیا بهت بگن دیوونه

از آدما فقط یه خاطره جا میمونه