متن آهنگ مرتضی سرمدی بدقلق

 

شر میشم هر کی بچرخه دور تو آدم بی کله ام به قول تو

شب نشینی پیش هر کی که باشم

آخرشم برمیگردم پیش تو

هنوزم خمار چشای وحشیتم من با تو به این دنیا خندیدم

عشقو چه خوب با تو فهمیدم بدقلقل من

هنوزم خمار چشای وحشیتم

من با تو به این دنیا خندیدم

عشقو چه خوب با تو فهمیدم بدقلقل من

سر قفلی قلبو دادم بهت شاید اینجوری بیام به چش

حسودم روی چشمات

اسمتو قشنگه بیوفته روم

من میشم توو دستات عین یه موم توو گوشم پره حرفات

هنوزم خمار چشای وحشیتم

من با تو به این دنیا خندیدم

عشقو چه خوب با تو فهمیدم بدقلقل من

هنوزم خمار چشای وحشیتم

من با تو به این دنیا خندیدم

عشقو چه خوب با تو فهمیدم بدقلقل من