هی بدم میاد از همتون از این اخلاقای مسخرتون

بدم میاد از همتون تو که خیلی ساده شکستی

تو که الان تو جمع غریبه مستی با خیانتات بود

تو قلب عاشق من نشستی کارای خودت رو کرد برام دست تورو

طاقت خیانت دیدن ندارم بسه برو