متن آهنگ محمدرضا FRZ و هاشم احمدی بدون من

 

شب که میشه دلم بیشتر میگیره و

وقتیکه غم داری میفهمی

چیه این زندگی ثاینه به ثانیش

از امشب تا فردا یه سال دیگست

میگی روز میشه این شب

نمیدونی مشتی که من چی میکشم

وقتیکه یه مشت غم مال منه

مهم نی چجوری سنجیده میشم

من آتیش میگیرم و دود میشم

هی به خودم میگم که خوب میشم

اینجا هیشکی نمیفهمه حرف دلمو

یه لبخند میزنم و دور میشم

اگه بد بودم ببخشید پس سعی نکن بغهمی

هر چی پله پشت سرم خراب کردم

نشه برگردم یه وقتی

چه خوب چه بد حتی بدون من

میگذره یه دونه اشکم نریز

رد میشن این روزا قلبتو یادش میره

قول دادی بودی نری

چه خوب چه بد حتی بدون من

میگذره یه دونه اشکم نریز

رد میشن این روزا قلبتو یادش میره

قول دادی بودی نری

حالا همه چی عوض شده بینمن

همه دوست دارمایی که قصه بود

من بد جوری شکستم

آخر خطشه مردی که یه عمره با همه قهره

ولی میگذره میره خدا میشنوه دیگه