متن آهنگ محسن آهنگ بدو برو

 

تو با این خوشگلی سر میدون قلبم

معرکه میگیری دلو میبری نمیذاری بخوابم

اونقده جذابی که دل منه مغرور و یه دنده

هی غلامت میشه و دور دلت میگرده 

بدو برو جمع کن که بریم دور شیم از این حوالی

یه جایی که من باشم و تو با یه کوله بی خیالی

بدو برو جمع کن که دلم لک زده واسه دور دور

بدو برو جمع کن که بریم منو تو یه جای عالی

بدو برو جمع کن که بریم دور شیم از این حوالی

یه جایی که من باشم و تو با یه کوله بی خیالی

بدو برو جمع کن که دلم لک زده واسه دور دور

بدو برو جمع کن که بریم منو تو یه جای عالی

زندگی یعنی دل من قرصه پیش تو دیگه

یعنی هر چی که دل تو میخواد دل تو میگه

زندگی یعنی زندونم پیشت دیوار زندون جنس آغوشت

یعنی حال ما عالیه با هم زندگی یعنی من دوست دارم

بدو برو جمع کن که بریم دور شیم از این حوالی

یه جایی که من باشم و تو با یه کوله بی خیالی

بدو برو جمع کن که دلم لک زده واسه دور دور

بدو برو جمع کن که بریم منو تو یه جای عالی

بدو برو جمع کن که بریم دور شیم از این حوالی

یه جایی که من باشم و تو با یه کوله بی خیالی

بدو برو جمع کن که دلم لک زده واسه دور دور

بدو برو جمع کن که بریم منو تو یه جای عالی