بد خیره کنندست چشمات تیغ برندست چشمات

دنبال راه در رو میگردم ولی نه از چشات

از همه ی عالم و آدم به غیر از خودت

سر بالا جواب همه رو دادم به غیر از خودت

دل به دل راه داره میگن

تورو هر چند بار دیگم ببینمت

همون احساس عجیب و ساده توی سینمه

بیخودی نیست یه چی هست

که من یه عمره این همه

خاطرت برام عزیزه دلیلش فقط یه چیزه