متن آهنگ سون باند برادر

 

ناب مثل رفاقت کوه نه از رو عادت

همپا و یاور از روز اول تا روز آخر

عشق قلبتو پر کرد عشق کار تو شد

من عاشقتر از من محکمتر

از کوه پر از شکستن

از بد دنیا پشتم بلرزه پشت منی باز

بدون تو من میپریدم ای بال پرواز

هم گریه بودی با سختیامون جنگیدی هر بار

دلم گرفت و دلتنگیامو فهمیدی هر بار

هر جا رسیدیم با هم رسیدیم با هم برادر

کنارتم من کنارمی تو آهای برادر

هر جا رسیدیم با هم رسیدیم با هم برادر

کنارتم من کنارمی تو آهای برادر