متن آهنگ برای آخرین نفس بخون ترانه ای

 

این آخرین قدم برای دیدنت این آخرین پله واسه رسیدنت

این آخرین نفس کشیدنم برای تو این آخرین تورو ندیدنم برای تو

برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای

که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غمارو از دلم پیاده کرد

بیا و پر بکش پریدنت مقدسه همین یه بار دیدنم برای من بسه

بگو که باید از تو رد شد و دلو ندید باید برید و پر زد و به آسمون رسید

صدا بزن منو که بار آخره بذار ببینمت قرار آخره

برای بار آخرم شده فقط بخند بخند و چشمای قشنگتو به روم ببند

بیا به جرم عاشقی بکش منو نرو

نگاه کن این تن نحیف و زار و خسته رو تورو به جون خاطرات خوبون بمون

تورو به جون خاطرات تلخمون نرو بیا و راحتم کن از نگاه آدما

نذار بگیره دامنم رو آه آدما بگو چرا باید بسوزه لحظه های من

به خاطر نگاه اشتباه آدما برای آخرین نفس بخون ترانه ای

که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد

که میشه این غمارو از دلم پیاده کرد