این زندگی برای من تصویری از درد و غمه

از نفس افتاده شدم منم یکی مث همه

یه روز خوش دلم میخواد بدون ترس و دلهره

نمیتونم راحت بگم از خیلیا دلم پره

حرفی ندارم غیر عشق که واسه زخمای عمیق من بتونم هدیه کنم

بزار برای مردمم بزار برای وطنم یه گوشه ای گریه کنم