متن آهنگ رضا میراب برف

 

برف میکوبه رو شیشمو تو که نیستی پیشمو پیشمو

میدونی که قلبم مال تویه چشام دنبال تویه مال تویه

آخه دنیا مثه تو نداره تو که نیستی قلبم همش میشه تیکه پاره

آره این دل خاطرخواته دوست داره بیقراره 

بریم زیر بارون برات چتر شم نمیخوام از دنیای عشقمون برم پرت شم

تو فقط باش بذار باهات بمونم و مرد شم مرد شم

میخوام فدای خندت بشم بذارمت رو چشام رو چشام

دوست دارم اینو ثابت میکنم توی جنگم با خودم با خودم

آخه دنیا مثه تو نداره تو که نیستی قلبم همش میشه تیکه پاره

آره این دل خاطرخواته دوست داره بیقراره 

بریم زیر بارون برات چتر شم نمیخوام از دنیای عشقمون برم پرت شم

تو فقط باش بذار باهات بمونم و مرد شم مرد شم