متن آهنگ زانکو برو سمت علی

حرف دل مادرمه دیدی هر چی کمه برو سمت علی

باید دیگه خسته نشی

میشه یکی بشی مثه عبد ولی

دوست دارم توو دلم ریشه زدی دوسم داری با همه خوبو بدیم

دوست دارم تو رفیق خوبمی

تکلیفم روشنه وقتی تو همراهمی

دوست دارم توو دلم ریشه زدی دوسم داری با همه خوبو بدیم

دوست دارم تو رفیق خوبمی

تکلیفم روشنه وقتی تو همراهمی

تو که دنیامی چرا از دنیا بترسم تو که باهامی

تو بهونه واسه خنده

به دردامی آخه آقامی

دوست دارم توو دلم ریشه زدی دوسم داری با همه خوبو بدیم

دوست دارم تو رفیق خوبمی

تکلیفم روشنه وقتی تو همراهمی

دوست دارم توو دلم ریشه زدی دوسم داری با همه خوبو بدیم

دوست دارم تو رفیق خوبمی

تکلیفم روشنه وقتی تو همراهمی