متن آهنگ سروش برگرد

 

جانم به لب آمد دلم تنگه برات آخه کجایی

کی مثل من دوست داره برگرد بیا چه بیوفایی

جانم به لب آمد ندانی تو خبر لعنت به دوری

تا کی منو تسکین بده تنهایی با اشک و صبوری

بسه بیا برگرد نمیشه بی تو سر کرد

بی تو میمیرم عشق شیرینم چشمامو دوریت تر کرد

بی تو شدم داغون نمیگیرم من آروم

طاقت ندارم تنها نذارم قلبمو دوریت سرد کرد

بسه بیا برگرد نمیشه بی تو سر کرد

بی تو میمیرم عشق شیرینم چشمامو دوریت تر کرد

بی تو شدم داغون نمیگیرم من آروم

طاقت ندارم تنها نذارم قلبمو دوریت سرد کرد

بی تو دلم تنگه واسه قدم زدن بازم توو رویا

من باشمو تو باشی و یه ماه سرگردون توو دریا

از وقتی رفتی دیگه من از خودمم خبر ندارم

نمیدونم تا کی باید این دوریو طاقت بیارم

بسه بیا برگرد نمیشه بی تو سر کرد

بی تو میمیرم عشق شیرینم چشمامو دوریت تر کرد

بی تو شدم داغون نمیگیرم من آروم

طاقت ندارم تنها نذارم قلبمو دوریت سرد کرد

بسه بیا برگرد نمیشه بی تو سر کرد

بی تو میمیرم عشق شیرینم چشمامو دوریت تر کرد

بی تو شدم داغون نمیگیرم من آروم

طاقت ندارم تنها نذارم قلبمو دوریت سرد کرد