اهنگ برگشتم دیدم حالت خوبه

 

تصمیمم رفتن بود اما برگشتم چون هیچ جایی واسم خونم نمیشد

من عاشق هر کی‌ میشدم جز تو تا این اندازه مدیونم نمیشد

تصمیمم رفتن بود اما فهمیدم با رفتن احساسم عوض نمیشه

گفتم برمیگردم و میمونم باش اونم از لج بازیهاش خسته میشه

برگشتم دیدم حالت خوبه قلبت عین ساعت میکوبه

بیخودی پس داشت قلبم از دوریت سکته میکرد

من درگیره شب بیخوابیمم تو آرامش داری حتی بی‌ من

اینکه میگم با تو نمیشه زندگی‌ کرد