متن آهنگ کاوه کامیار بریز بریز ساقی

 

بیا بگیر دست منو که اصلا نرمال نیست حالم

امشب میخوام منو تو دوتایی دور بشیم از همه عالم 

سلامتی خودت که میدونی چقدر دوست دارم

نمیدونم وقتی پیشمی چرا عجیب غریبه حالم 

بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت تو که میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت 

بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت الان حال میده پاتیل بشی بری وسط توو این جمعیت 

بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت

تو که میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت 

تو که میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت

چقد خوبه الان حالم چه خوبه که بیخیالم

نمیدونی توو این شلوغی فقط هوای تورو دارم 

جم نخور از کنارم همه دارو ندارم

تو اگه لب تر کنی حاضرم جونمو پات بزارم 

بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت تو که میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت 

بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت الان حال میده پاتیل بشی بری وسط توو این جمعیت 

بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت بریز بریز ساقی بریز نکن اذیت

تو که میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت 

تو که میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت