بزنیم بیرون حال و هوا عوض کنیم

غم و غصه ها رو با هم دیگه حل و فصل کنیم

چیدم برنامه رو تو بیا همراهمو وای اگه بارون بزنه

چه حالی میده چه حالی میده

دوتایی میریم شمال جنگل و یه جای باحال وای اگه بارون بزنه

چه حالی میده چه حالی میده

میریم اونجایی که غم نباشه زندگیمون تازه اولاشه