متن نوحه بسم رب النور نور کرب و بلا

 

بسم رب النور نور کرب و بلا نور شال عزا نور پیرهن سیاه

بسم رب العشق عشق شاه وفا عشق شیر خدا عشق قمر سپاه

السلام علیک ایها المولا السلام علیک ایها القهّار

السلام علیک ایها الساقی السلام عیلک ایها الکرار

سینه زنی از علقمه شروع میشه با فاطمه

سینه زنی از علقمه شروع میشه با فاطمه

با نفس ام بنین محرمم تازه محرمه

بسم رب العشق عشق سینه زدن

عشق صاحب من عشق ساقی حرم

بسم رب النور نور علم و کتل نور خیر العمل نور سایه سرم

ای که موی تو بسته دل و دینم ای خدای وقار و ادب و احساس

عمریه به عشق نامت ابوفاضل سینه میزنم پای رایه العباس

سینه زنای بی قرار به عشق روی ماه یار

به یاد سقا میخونن لبیک یا صاحب ذوالفقار

به یاد سقا میخونن لبیک یا صاحب ذوالفقار بسم رب الحزن

بسم رب الحزن حزن گریه کنا حزن سینه زنا حزن عرش خدا

بسم رب الآه آه جن و ملک آه کل فلک آه ارض و سما

بسم رب الحزن حزن گریه کنا حزن سینه زنا حزن عرش خدا

بسم رب الآه آه جن و ملک آه کل فلک آه ارض و سما

السلام علیک ایها المظلوم ، السلام علیک ایها العطشان

السلام علیک یا ولی الله ، السلام علیک ایها العریان

بسم رب العشق العشق العشق