یکی نیست بگه چته یکی نیست یه امیدی به دل تو بده

میمونی تک و تنها با یه دنیا گله یه روح تو زندون با بدنی که وله

تو دله دنیا که بهش داری میگی بی رحم

از اول داری میگی سیرم