به تماشای تو یه عمر که عادت کردم عاشقی کردم و انگار عبادت کرم

خواب چشمای تورو دیدم و بیدارم شدم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم شهلای تو بدجوری خرابم کرده منو تو عشق تو دیوانه حسابم کرده

دوتا یار که صد بار از هم نمیرنجن عاشق شده ها که عشقو اینجور نمیسنجن

گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب دلبر مه رویی شدی جان گل اندام

گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب دلبر مه رویی شدی جان گل اندام