به خندهات دچاره دل

کیو به جز تو داره دل

دلم میگیره از تو جون بیا

دلم داره رویاشو تو چشمای تو میبافه

بذار با تو هر جا میری

قدم هام بشه اضافه ای دل

بگو با منه دلت نمیاد بدی بهت

خوبه حالم با تو عشقم بگو با منه دلت