عشق تو از دل من دست برنمیداره تو که

نیستی از آسمونم هر چی درده میباره

بیا ببین آب و جارو کردم واست

خونه رو بیا یه بار دیگه تجربه کن با من بودنو