متن آهنگ سعید مقدم بگو سخته

 

تنهایی تو جز خودم با کسی قسمت نکن

تنها باش اما به این تنهایی عادت نکن

وقتی نیستم با کسی از خودت صحبت نکن

همه ی دنیام تویی منو توو حسرت نذار

حس من عشقه بهت اسمشو عادت نذار

من جنون دارم به تو فکرمو راحت نذار

این نفسا به تو گیرن روزا یکی یکی میرن

چشام به چشم تو خیرن خب بگو سختته بی من

این نفسا به تو گیرن روزا یکی یکی میرن

چشام به چشم تو خیرن خب بگو سختته بی من

نیسیت ولی هر چی بشه عشقی برام

قلبم میگه که جز تو هیچ عشقی نخوام

من همونیم که واست بیطاقته

دل عاشقم ازت ناراحته

این نفسا به تو گیرن روزا یکی یکی میرن

چشام به چشم تو خیرن خب بگو سختته بی من

این نفسا به تو گیرن روزا یکی یکی میرن

چشام به چشم تو خیرن خب بگو سختته بی من