متن آهنگ معین مرادی بگو کی

 

روزای خوب زودی گذشتنو حالا فاصلمون دوره

دورم پره خالی شده تسکینه این تنهاییا دوده

میگفتی که با همه فرق دارم

ولی حیف که یه دروغه

داری میری ولی بدون پایان این رابطمون زوده

بگو کی بین این رابطمون بود که ضرر کرد

بگو کی موجب سردی شد و عشقو هدر کرد

بگو کی توی برگ عشقمون

کلی غلط کرد

بگو کی دشمنم رو از نبودم با خبر کرد

بگو کی بین این رابطمون بود که ضرر کرد

بگو کی موجب سردی شد و عشقو هدر کرد

بگو کی توی برگ عشقمون

کلی غلط کرد

بگو کی دشمنم رو از نبودم با خبر کرد

نه دیگه نمیشه که بعد من بگی که وفاداری توی ذاتته

نه تو شکستی قلبمو با طعنه هاتو

گند زدی بدجور به این رابطه 

لعنت به تو لعنت به این شبا نمیشه که کشید

نفس دیگه تو این هوا

حرفی نمونده که بهت بگم فقط بدون تویه تو نامرد ندیدم وفا

بگو کی بین این رابطمون بود که ضرر کرد

بگو کی موجب سردی شد و عشقو هدر کرد

بگو کی توی برگ عشقمون

کلی غلط کرد

بگو کی دشمنم رو از نبودم با خبر کرد

بگو کی بین این رابطمون بود که ضرر کرد

بگو کی موجب سردی شد و عشقو هدر کرد

بگو کی توی برگ عشقمون

کلی غلط کرد

بگو کی دشمنم رو از نبودم با خبر کرد