متن آهنگ آرشا بیا بیا

 

دلت که شد از همه پر بذار رو شونه ی من سرتو

بیا باز مغلطه کن تو هر چی عاشقیم ضربدر دو

ادامو در بیار مسخره کن فاصله واسه من مساله شد

جلو همه خوب تو گفتم فقط دل من بده شد

بیا باغچه ها رو آب دادم گلا خیسن

بیا رو شیشه ها کن اسمتو بنویسم

بیا دلخوشم کن باز شمعها رو روشن کن

بیا تو با اومدنت باز قلبامون بشن جفت

بیا بیا بیا بیا تموم شن این سیاهیا

بیا بیا بیا بیا دووم نمیارم زیادیا

بیا بیا بیا بیا اشکمو در میاریا

از همه جا میشنوم که حرف پشتمون چیا میاد

بیا بیا بیا بیا تموم شن این سیاهیا

بیا بیا بیا بیا دووم نمیارم زیادیا

بیا بیا بیا بیا اشکمو در میاریا

از همه جا میشنوم که حرف پشتمون چیا میاد

بیا تورو میخوام با همه سلولای تنم

من که جز نبودت با هیچی نمیشکنم

اونکه جونش کف دستشه واست

صافو ساده منم منم منم

جز تو با خیچی نمیشکنم

بیا بیا بیا بیا تموم شن این سیاهیا

بیا بیا بیا بیا دووم نمیارم زیادیا

بیا بیا بیا بیا اشکمو در میاریا

از همه جا میشنوم که حرف پشتمون چیا میاد