هر کی واسه عشق اومد غصه هامو بیشتر کرد

من فقط تورو میخوام مرحمت کن و برگرد هر کسی یه دلدار واسه دلخوشی میخواد

با چشات درافتاد نقلب آجری میخواد بیا شهرو چراغون کن دلمو آروم کن

ستاره بارون کن شبمو با چشمات بیا پشت سرت بازمهدیمو پنهون کن

دلمو مهمون کن به دلبریات به دلبریات