بیا بزنیم قید همه چیو فقط دستاتو محکم کن تو دستام

بهم بگو یه کم دلت تنگ شده که مثل قبلنا بریم لب دریا

تو بوی عطرت پیچیده تو سرم نه دیگه نمیشه قیدتو بزنم

همون دیوونه لجبازِ دیروز که الان با یاد تو آرومه منم

منو ول نکنی تو تنهاییا کاشکی مثلا یه دفعه فردا بیای