متن آهنگ امید جهان بیقرار

 

بیقرارم از نگاهت منو دیوونه نکن با دل عاشق کشت دلم رو بی خونه نکن

بیقرارم از نگاهت منو دیوونه نکن

با دل عاشق کشت دلم رو بی خونه نکن

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز سر رو شونه هام بذار باز به عشقمون بناز

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز

سر رو شونه هام بذار باز به عشقمون بناز

دل من توو حسرت نگاهت همه چیشو باخت دل من تون راه عاشقی تو دنیاشو ساخت

دل من توو حسرت نگاهت همه چیشو باخت

دل من تون راه عاشقی تو دنیاشو ساخت

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز سر رو شونه هام بذار باز به عشقمون بناز

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز

سر رو شونه هام بذار باز به عشقمون بناز

بیقرارم از نگاهت منو دیوونه نکن با دل عاشق کشت دلم رو بی خونه نکن

بیقرارم از نگاهت منو دیوونه نکن

با دل عاشق کشت دلم رو بی خونه نکن

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز سر رو شونه هام بذار باز به عشقمون بناز

بیا پیش من نکن ناز بیا با من بساز

سر رو شونه هام بذار باز به عشقمون بناز