متن آهنگ رامین رزمجو بی تو

 

دارم جمع میکنم چمدونمو برم از چشم تو دور بمونمو از بس نفهمیدی تو منظورمو

چیکار کنم با دل دیوونمو شبایی که تنها توو خونمو بریدم دیگه حتی از جونمو

خوابش نمیبره بی تو این چشما روزای بدون منو بشمار باشه مهم نی برات اشکالی نداره

اصا پای تو بمونم که چی شه هیچی نگو لطفا اگه میشه تو که برات ندیدنم هیچ فرقی نداره

خودت خواستی که اینوری بشه تهش ببین کجا کشید کارمون آخرش

برای تو دلم میره ولی دیگه ازم هیچ خبری نیست برات

با اینکه من فکرم پیش تویه با اینکه میدونم شبیه تو نیست برام

خوابش نمیبره بی تو این چشما روزای بدون منو بشمار باشه مهم نی برات اشکالی نداره

اصا پای تو بمونم که چی شه هیچی نگو لطفا اگه میشه تو که برات ندیدنم هیچ فرقی نداره

خوابش نمیبره بی تو این چشما روزای بدون منو بشمار باشه مهم نی برات اشکالی نداره

اصا پای تو بمونم که چی شه هیچی نگو لطفا اگه میشه تو که برات ندیدنم هیچ فرقی نداره