متن آهنگ آذین بردیا بی مرام 

 

زیر قولت زدی و کم نیاوردم

وقتی میخواستی بری نه نیاوردم

اما باز میگی که عشق من دروغه

تو اینو گفتی و طاقت نیاوردم

چی شد اسم من از توو قلب تو خط خورد

گل عشقمون توو یه ثانیه پژمرد

تو عوض شدی نمیشناسم چشاتو

تو اونی نیستی که به موندنش قسم خورد

بی مرام تو که رفتی نموندی مونده چی برام

بگو من بجز تو دیگه پشت کی درام چی میمونه برام

بی مرام تو که رفتی نموندی مونده چی برام

بگو من بجز تو دیگه پشت کی درام چی میمونه برام

دیگه دیره میدونم دیگه راهی نمونده

شدی اونی که هر بار زده قلبو شکونده

دیگه بسه توهم بیا این بازیو جمع کن

توی قلب سنگی تو من کیم آدم چندم

بی مرام تو که رفتی نموندی مونده چی برام

بگو من بجز تو دیگه پشت کی درام چی میمونه برام

بی مرام تو که رفتی نموندی مونده چی برام

بگو من بجز تو دیگه پشت کی درام چی میمونه برام