متن آهنگ مرتضی جعفرزاده بی وفایی

 

♪♫♪ بی وفایی کرده ای نمیبینی وفایی

خدایا عاشقی کردم نداره دل گناهی ♪♫♪

♪♫♪ حالا من موندمو این همه عکس یادگاری

بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی ♪♫♪

♪♫♪ بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی

آهای گل بی وفا منو کرده ای رها ♪♫♪

♪♫♪ به خاطر اون چشمات جوونیم شد فنا

آهای عشق قدیمی همبازی صمیمی ♪♫♪

♪♫♪ من که برات میمیرم عشقمو نمی بینی

بی وفایی کرده ای نمی بینی وفایی ♪♫♪

♪♫♪ خدایا عاشقی کردم نداره دل گناهی

حال من موندمو این همه عکس یادگاری ♪♫♪

♪♫♪ بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی

بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی ♪♫♪

♪♫♪ آهای گل بی وفا منو کردی رها

به خاطر اون چشمات جوونیم شد فنا ♪♫♪

♪♫♪ عشق قدیمی همبازی صمیمی

من که برات میمیرم عشقمو نمیبینی ♪♫♪

♪♫♪ من اون شکسته بالم که دادشون به پرواز

به دنبال تو ای عشق میخونم شعر و آواز ♪♫♪

♪♫♪ گل بی وفا منو کرده ای رها

به خاطر اون چشمات جوونیم شد فنا ♪♫♪

♪♫♪ عشق قدیمی همبازی صمیمی

من که برات میمیرم عشقمو نمیبینی ♪♫♪