متن آهنگ سهیل غنی پور تابوت

 

یه روز از جمعتون میرم ای رفیقان

زیر تابوتمو میگیرین میگین خدانگهدار

هنوز باور ندارم که دارم از جمعتون میرم

از این رفتن از این تقدیر چه دلگیرم چه دلگیرم

یه کوه آرزو بر دل یه عالم بغض نشکسته

تموم توشه ی من شد همین بالو پر بسته

حلالم کن رفیق من حلالم کن عزیز من

اگر خوبی بدی دیدی حلالم کن رفیق من

حلالم کن رفیق من حلالم کن عزیز من

اگر خوبی بدی دیدی حلالم کن رفیق من

دیگه نیستم توو جمعاتون جامو خالی کنین

هر جا میرم با خاطره هاتون از این دنیا از این دنیا

میشینم منتظر بازم بیایید سر مزار من

ببینید دنیا نمیرقصه به ساز تو به ساز من

حلالم کن رفیق من حلالم کن عزیز من

اگر خوبی بدی دیدی حلالم کن رفیق من

حلالم کن رفیق من حلالم کن عزیز من

اگر خوبی بدی دیدی حلالم کن رفیق من