تکیه گاه امن قلب بی پناهِ من سرتو بزار رو شونه های من

من دلم قرصه که هستی با دلم چشماتو بستی رو هر کی غیرِ من

تاج سرم کم نشه سایت الهی از سرم به عشقت قسم کسی نمیاد به چشام اصلا

نیس دست خودم زود به زود تنگ میشه آخه دلم

تاج سرم کم نشه سایت الهی از سرم