متن آهنگ یونا تاریکی

 

من که هنوزم دل دیوونم شبا یه عالمه تنگ میشه

همدم درد و دلم تا صبح

یه دونه آهنگ میشه

نفسام توی این سینه ببین حبس ابد خورده

تو که میگفتی هوامو داری

حالا دوری و حالم بد میشه

بیا بازم نباشی یه آسمون بی ستارم

نباشی بدون تو بی ارادم

هنوزم بوی عطرته رو لباسم 

هر دفه که قهر میکنی بیشتر دلتنگ میشم

ترس تو از تاریکی بود

کل شبو شمع چیدم

صدبار دعوا کردی منو هر بار تورو بخشیدم

کاش واسه برگشتت یه

چی جا بذاری از قصد پیشم

هر دفه که قهر میکنی بیشتر دلتنگ میشم

ترس تو از تاریکی بود

کل شبو شمع چیدم

صدبار دعوا کردی منو هر بار تورو بخشیدم

کاش واسه برگشتت یه

چی جا بذاری از قصد پیشم

کسی دیگه که بخواد تورو یه جا دیده من

هنوزم به فکر آبروتم بهم

میریزم کسی چیزی بگه

یه چیزی میگم و یادت نره هنوزم اون چشا مال منه

اگه یه روزی خیس باشن

دیوونه شهرو آتیش میزنه

هر دفه که قهر میکنی بیشتر دلتنگ میشم

ترس تو از تاریکی بود

کل شبو شمع چیدم

صدبار دعوا کردی منو هر بار تورو بخشیدم

کاش واسه برگشتت یه

چی جا بذاری از قصد پیشم

هر دفه که قهر میکنی بیشتر دلتنگ میشم

ترس تو از تاریکی بود

کل شبو شمع چیدم

صدبار دعوا کردی منو هر بار تورو بخشیدم

کاش واسه برگشتت یه چی

جا بذاری از قصد پیشم