متن آهنگ تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من

 

♥ این محاله که من از تو بخوام یهو دست بکشم ♥

♥ این محاله که من از توئ بخوام یهو خسته بشم ♥

♥ آره جون منی میدونی تو رگ و خون منی ♥

♥ آره جون منی دور نشی حتی ازم یکمی ♥

♥ تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم ♥

♥ از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم ♥

♥ تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم ♥

♥ از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم ♥

♥ درداتو به جون میخرم یه تار موتو به دنیا ندم من عشقمونو فریاد میزنم دیوونه ♥

♥ تو چشمات همش زل میزنم یه ثانیه من بی تو هیچ جا نرم ♥

♥ عشقت تا ابد هر لحظه یادم میمونه ♥

♥ تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم ♥

♥ از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم ♥

♥ تاپ تاپ میزنه قلبم دور نشی از من عاشق چشماتم ♥

♥ از تو خسته نمیشم هر جا که باشی میدونی باهاتم ♥