تا اومدی توو زندگیم وقتی چشاتو دیدم جز تو از همه دنیا و همه آدما

دست کشیدم تورو از روزی که دیدم دیگه ی آدم دیگم

دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو  چی بگم از علاقم بیا دلو جونم

برا تو شاید اینو ندونی که تو دلیل زندگیمی

بذا اینو بگم بهت یا هیچکس دیگه یا تو