متن آهنگ آراز تموم شهر

قدم قدم قدم زدم کنار تو تموم شهرو

نذاشتی واسه من نه راه پیش و پس نه راه در رو

آخه گوشه گوشه کوچه پس کوچه هاش خاطرس

مو به موشو یادمه بگو یادت هست

کی بهم میگفت نفس نباشی این هوا خفست

الان کجاست که منو در بیاره از توو این قفس

زیر بارونا نری بدون من هر جاییو

این خیابونا تورو پس میزنن تنهاییو

توو دلم دردیه درد دلتنگیه

حال من ابریه شونتو بردار و بیا

زیر بارونا نری بدون من هر جاییو

این خیابونا تورو پس میزنن تنهاییو

توو دلم دردیه درد دلتنگیه

حال من ابریه شونتو بردار و بیا

مگه میشه که فکر من نباشی الان

مگه نگفته بودی من نباشم زمان نمیگذره برات

نمیگذره شبات مگه نگفتی هیشکی من نمیشه برات

نمیدونی مگه حالم بده بی تو نمیشناسی مگه عشق قدیمی تو

نمیدونی مگه آمار تو دائم میگیرم ازرفیقای صمیمی تو

زیر بارونا نری بدون من هر جاییو

این خیابونا تورو پس میزنن تنهاییو

توو دلم دردیه درد دلتنگیه

حال من ابریه شونتو بردار و بیا

زیر بارونا نری بدون من هر جاییو

این خیابونا تورو پس میزنن تنهاییو

توو دلم دردیه درد دلتنگیه

حال من ابریه شونتو بردار و بیا