متن آهنگ امیر رشوند تنهات نمیزارم

 

هر وقت میفهمم تو ناراحتی میگم بذار واسش گل بخرم

هر جا باشی میام بهت سر میزنم

اونکه هواتو داره منم

تو حرف میزنی من نگات میکنم حواسم

پرت میشه نمیفهمم چه خبره دورم

آخه تو هر کاری کنی قلبم با تو یکی در نمیوفته

روزایی که بد بودی هم به کسی بد تو نمیگفته

حواسش فقط سمت تو بوده یه وقت کسی نگاش به تو نیوفته

آخه تو هر کاری کنی قلبم با تو یکی در نمیوفته

روزایی که بد بودی هم به کسی بد تو نمیگفته

حواسش فقط سمت تو بوده

یه وقت کسی نگاش به تو نیوفته

من هر جا ناراحتم کم میارم

سرمو برمیگردم میبینم تورو دارم

با تو قرص میشه دلم

خوب میشه حالم دیگه تنهت نمیزام

آخه تو هر کاری کنی قلبم با تو یکی در نمیوفته

روزایی که بد بودی هم به کسی بد تو نمیگفته

حواسش فقط سمت تو بوده یه وقت کسی نگاش به تو نیوفته

آخه تو هر کاری کنی قلبم با تو یکی در نمیوفته

روزایی که بد بودی هم به کسی بد تو نمیگفته

حواسش فقط سمت تو بوده یه وقت کسی نگاش به تو نیوفته