متن آهنگ تنهام گذاشتی بی هوا بی وفا بسه

 

♪ چه کنم با غصه و با غمت منی که ساختم با زیاد و کمت …

♪ خدا میدونه که دیگه بسمه تنهام گذاشتی بی هوا بی فا بسه …

♪ میسپارمت دست اون خدا خودش دادرسه …

♪ تنهام گذاشتی بی هوا بی وفا بسه …

♪ میسپارمت دست اون خدا خودش دادرسه …

♪ وقتی غزل تو کوچه ها می سازی …

♪ مثه گلی عطر و شکوفه داری …

♪ تنهام گذاشتی بی هوا بی وفا بسه …

♪ می سپارمت دست اون خدا خودش دادرسه …

♪ تنهام گذاشتی بی هوا بی وفا بسه …

♪ میسپارمت دست اون خدا خودش دادرسه …