ترجیح میدم تنها باشم نخواه شبیه باقی آدما شم

خودم خواستم آلودت شم خودت خواستی من نباشم

تنها موندم تا همیشه تا همیشه هیشکی واسم تو نمیشه

دیگهد قلبمو به هیشکی نمیدم تنها مثل غریبه ها میرم

احساسمو سوزوندی تو بی رحم واسه قلب تو کافی نبودم

غم دنیا نشسته تو وجودم منه دیوونه عاشق تو بودم

تنها موندم ولی هیچ شکایتی از تو ندارم من