متن آهنگ مجید پور شریف تنها

 

رفتی که بد بشی نموندی که خسته شی برو

با قلبم بهم زدی تو کلا باهام بدی برو

برام عادته نبودت باشه اصا قبوله اون آدم حسوده منم

درسته بدم که با تو میگشتم و هواتو داشتم ولی تو گفتی بدم

آخر سر تنها موند دلی که عاشق بود آخر سر کشتن قلبیو که لایق بود بیچاره دلم

شادی کن با عشق جدید دنیاتو آخر سر میفهمی کی باخته من یا تو بد کردی به من

من بهت دل بستم هر کار از دستم بر اومد کردم اینه جواب من

کارت عالی بود ضربت کاری بود اما بد گیجم آخه چرا به من

آخر سر تنها موند دلی که عاشق بود آخر سر کشتن قلبیو که لایق بود بیچاره دلم

شادی کن با عشق جدید دنیاتو آخر سر میفهمی کی باخته من یا تو بد کردی به من